Föreläsning

e-learningportal.se

Föreläsning

En föreläsning är en inspelad digitalföreläsning som går att ta del av via internet, där det är envägskommunikation. Frågor går ej att ställa under föreläsningen.


Välj en tjänst i en undermeny.