Konferens

e-learningportal.se

Konferens och möten

Vi hjälper dig att få ett engagerat möte med fokus på effektivitet och att uppnå resultat på ditt möte.

Tjänsten "MeetingSphere" vänder sig till dig som vill maximera resultatet av ditt möte eller konferens. Vi sammarbetar med Clever Collaboration Group för att ge er bästa tänkbara tjänst för att få ett engagerat, fokuserat och effektivt möte.


Vi hjälper dig att göra vilken konferens

eller stormöte som helst till en stor workshop

Stora möten har en tendens att bli som enkelriktade gator, där information sköljer över publiken i överflöd. Att göra dem till interaktiva event tar mycket tid i anspråk med begränsade och magra resultat.

Vi vet exakt hur man ska vända det stora mötet till en produktiv workshop, där individerna är aktivt involverade i utvecklingen av resultatet för dagen och de känner sig stolta över sin prestation.


Konsten att brainstorma utan att tankarna blåser bort

Som workshop wizards utformar och leder vi workshopar där brainstorming leder till analys, till diskussioner, till värderingar och åtgärdsförslag i ett strukturerat flöde. 20, 100, 500 eller fler människor - det gör ingen skillnad.

Produktivitet och engagemang

MeetingSphere skapar mer produktiva och engareande möten. Det hjälper grupper att fokusera och uppnå syftet med mötet. Anonymiteten och möjligheterna för alla i gruppen att bidra samtidigt uppmuntrar människor att våga säga sin mening men också att allas åsikter får samma värde. Insammlad information kan diskuteras, rangordnas, värderas och organiseras. Beslut fattas om överrenskomna åtärder. Dessa följs upp. Rapporten från mötet är komplett, objektivt och sammanställt vid mötets slut.


Kontakta oss för mer information eller bokning

e-learningportal.se via formuläret till höger eller ring oss på telefon:

Marie: 0709-50 46 40

Anitha: 0705-87 06 54

Erik: 073-054 1828