Konsultation

e-learningportal.se

Konsultation

En konsultation är en live digitalträff via internet, där det är tvåvägskommunikation. Frågor kan ställas under konsultationsträffen via skrift och tal.


Välj en tjänst i en undermeny.