Utbildning

e-learningportal.se

Utbildning

En utbildning är en inspelad digitalutbildning med flera tillfällen som går att ta del av på internet, där det är envägskommunikation. Frågor går ej att ställa under utbildningen.


Välj en tjänst i en undermeny.