Webinar

e-learningportal.se

Webinar

Ett webinar är en live föreläsning via internet, där det är envägskommunikation. Frågor kommer tas via ett chattprogram antingen under eller efter webinaret.

 

Välj en tjänst i en undermenyn för Webinar